Genvejstaster
Startside ]


 

 

Genvejstaster i :
Windows, Outlook, Acrobat, Office og Internet Explorer :

Windows :

bulletMinimer vindue : Alt-SPACE BAR n
bulletMinimer alle åbne vinduer : Windowstast m

Outlook :

bulletFind : F3
bulletSøg : F4
bulletGå ned i søgeresultat : F6 brug pil ned til marker så søgeresultat kan åbnes med enter

Acrobat :

bulletF3 : Find Næste
bulletF6 : Vis thumbnails (sideoversigten)
bulletCtrl+venstre klik med musen, og du får et felt, hvor du kan skrive tekst. (ikke i Acrobat Reader)

Microsoft Office 97 :

bulletAnnullere den aktuelle handling : ESC
bulletVise skærmtip for det aktive emne : SKIFT+F1
bulletUdvide eller skjule en gruppe (med en gruppe markeret)
PLUS- eller MINUSTEGNET på det
numeriske tastatur
bulletMarkere : ENTER
bulletAktivere redigering i
bulletFlytte fra emne til emne :
bulletSkifte til næste fane
bulletSkifte til foregående
bulletVise
bulletRinge op : CTRL+SKIFT+D
bulletSøge : CTRL+SKIFT+F
bulletNæste emne (med
bulletForegående emne (med emnet åbent) : CTRL+SKIFT+<
bulletMarkere som læst : CTRL+Q
bulletBesvare en postmeddelelse : CTRL+R
bulletBesvare alle i : CTRL+SKIFT+R
bulletSkifte mellem store og små bogstaver (med tekst markeret) : SKIFT+F3
bulletSkifte mellem mappelisten og oplysningsfrem-viseren til højre :
bulletTilføjelse af World Wide Web-oplysninger i emner :
bulletRedigere en URL i : CTRL+venstre musknap
bulletAngive en Web-browser : SKIFT+venstre musknap
bulletIndsætte en : CTRL+K (kun WordMail)
bulletAnvendelse af formatering :
bulletTilføje fed skrift : CTRL+F
bulletTilføj understregning : CTRL+U
 

Internet Explorer

Du kan bruge genvejstaster til at se og undersøge Web-sider, bruge adresselinjen, arbejde med foretrukne emner og redigere.

Se og undersøge Web-sider : Tryk på Hvis du vil

bulletF1 Have vist Internet Explorer Hjælp, eller have vist kontekstafhængig hjælp til et emne, når du befinder dig i
bulleten dialogboks
bulletF11 Skifte mellem fuld skærmsvisning og almindelig visning i browservinduet
bulletTAB Flytte frem blandt emnerne på en Web-side, adresselinjen og værktøjslinjen Hyperlinks
bulletSKIFT+TAB Flytte tilbage blandt emnerne på en Web-side, adresselinjen og værktøjslinjen Hyperlinks
bulletALT+HOME Gå til startsiden
bulletALT+HØJRE PIL Gå til næste side
bulletALT+VENSTRE PIL eller TILBAGE Gå til forrige side
bulletSKIFT+F10 Have vist en genvejsmenu til en hyperlink
bulletCTRL+TAB eller F6 Flytte fremad mellem rammer
bulletSKIFT+CTRL+TAB Flytte tilbage mellem rammer
bulletPIL OP Rulle mod begyndelsen af et dokument
bulletPIL NED Rulle mod slutningen af et dokument
bulletPGUP Rulle mod begyndelsen af et dokument med større skridt
bulletPGDN Rulle mod slutningen af et dokument med større skridt
bulletHOME Flytte til begyndelsen af et dokument
bulletEND Flytte til slutningen af et dokument
bulletCTRL+F Søge på denne side
bulletF5 eller CTRL+R Opdatere den aktuelle Web-side, men kun hvis tidsstemplet for Web-versionen og den lokale version er forskellige
bulletCTRL+F5 Opdatere den aktuelle Web-side, selvom tidsstemplet for Web-versionen og den lokale version er ens
bulletESC Stoppe indlæsningen af en side
bulletCTRL+O eller CTRL+L Gå til en ny adresse
bulletCTRL+N Åbne et nyt vindue
bulletCTRL+W Lukke det aktuelle vindue
bulletCTRL+S Gemme den aktuelle side
bulletCTRL+P Udskrive den aktuelle side eller aktive ramme
bulletENTER Aktivere en markeret hyperlink
bulletCTRL+E Åbne Søg i Explorer-panelet
bulletCTRL+I Åbne Foretrukne i Explorer-panelet
bulletCTRL+H Åbne Oversigt i Explorer-panelet
bulletCTRL+klik Åbne flere mapper i panelerne Oversigt eller Foretrukne
bulletBruge adresselinjen : Tryk på Hvis du vil
bulletALT+D Vælge teksten på adresselinjen
bulletF4 Få vist en oversigt over adresselinjen
bulletCTRL+VENSTRE PIL Flytte markøren til venstre til det næste logiske ophold (. eller /), når du befinder dig på adresselinjen
bulletCTRL+HØJRE PIL Flytte markøren til højre til det næste logiske ophold (. eller /), når du befinder dig på adresselinjen
bulletCTRL+ENTER Føje "www." til starten og ".com" til slutningen af teksten på adresselinjen
bulletPIL OP Flytte frem gennem listen med forslag til autofuldførelse
bulletPIL NED Flytte tilbage gennem listen med forslag til autofuldførelse
bulletArbejde med foretrukne emner : Tryk på Hvis du vil
bulletCTRL+D Føje den aktuelle side til dine foretrukne emner
bulletCTRL+B Åbne dialogboksen Arranger Foretrukne
bulletALT+PIL OP Flytte et markeret emne opad på listen Foretrukne i dialogboksen Arranger Foretrukne
bulletALT+PIL NED Flytte et markeret emne nedad på listen Foretrukne i dialogboksen Arranger Foretrukne
bulletRedigere : Tryk på Hvis du vil
bulletCTRL+X Fjerne de markerede elementer og kopiere dem til Udklipsholder
bulletCTRL+C Kopiere de markerede elementer til Udklipsholder
bulletCTRL+V Indsætte indholdet af Udklipsholder det ønskede sted
bulletCTRL+A Vælge alle elementer på den aktuelle Web-side
 

 

Senest opdateret: 02. februar 2018 Copyright © 1998-2018 Stjerne-Re*Vision CVR 32610358

v/Revisor Mogens Risbjerg * Sneglehøj 121 * 4000 Roskilde * Tlf/Fax 46-322302 * Web www.stjernerevision.dk  * Mail mogens(a)stjernerevision.dk