Net-KasseKladde*Årsregnskab
Startside ] Net-BogføringsVejledning ] [ Net-KasseKladde*Årsregnskab ] Net-LønBeregning ] Net-EnergiAfgifter ] Net-Oplysninger*Revisor ] Det RevisorFri Årsregnskab ] Nyheder ] Hvem-Hvad*Hvor ] Download ]

 

Det Revisorfri Årsregnskab er en realitet !

Ved hjælp af Net-KasseKladde*Årsregnskab
der er et Regneark til Microsoft Excel, kan du nu : 

    *     Indtaste bilag i elektronisk kassekladde
    *     Få vejledning vedr. kontering på de enkelte konti
           (Standardkontoplan indbygget. Du vælger de konti, du har brug for)
    *     Se momsafregning for de enkelte måneder/kvartaler/halvår
           Incl. evt. kunstnermoms, brugtmoms & Listesystem
           samt EU-varekøb/varesalg.
    *     Løbende følge med i overskud af virksomheden
    *     Løbende følge om du har betalt for lidt eller for meget i Skat/AM/SP
   
*     Udskrive Års- & Perioderegnskab med 
           Driftsregnskab, Status, Noter og Kontospecifikationer

Har du lyst til at prøve en Demo, så Klik nedenfor :
Download DEMO-Net-KasseKladde*Årsregnskab

bulletNet-KasseKladde*Årsregnskab er den eneste elektroniske kassekladde, jeg kender, hvor du i takt med indtastningen af bilagene kan se :
Momsafregning, følge med i Overskuddet af virksomheden , og om du får Overskydende Skat eller Restskat samt udskrive Årsregnskab med Driftsregnskab & Status, Noter og Kontospecifikationer. Alt dette uden at du først skal bogføre bilagene. 
Det giver dig mulighed for hele tiden at kunne bladre tilbage i kassekladden og se, hvordan du posterede et bilag tidligere, en rigtig god ting for dig, som kun bruger kassekladden, de få gange om året, hvor Told&Skat kræver en momsafregning, og derfor ikke når at få den store rutine i brugen af kassekladden.

bulletDer er mulighed for at *-markere bilag, som revisoren skal være specielt opmærksom på, når du sender Net-KasseKladde*Årsregnskabet, som vedhæftet fil i en e-mail, til tjek hos revisoren.

bulletNår året er omme, kan Net-KasseKladde*Årsregnskab gemmes i CSV-format, og dermed kan bilagene indlæses i revisorens regnskabssystem, som enhver anden kommasepareret fil.

bulletNemmere kan det vist ikke gøres !
 

 

Senest opdateret: 02. februar 2018 Copyright © 1998-2018 Stjerne-Re*Vision CVR 32610358

v/Revisor Mogens Risbjerg * Sneglehøj 121 * 4000 Roskilde * Tlf/Fax 46-322302 * Web www.stjernerevision.dk  * Mail mogens(a)stjernerevision.dk